Gleby inicjalne

Gleboznawstwo - wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

profilu glebowego: (A) C – R gleba inicjalna (A) C – C gleba inicjalna A C – C gleba słabo wykształcona...

Typy krążenia wody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

niestrefowe brak dobrze wykształconego profilu glebowego, gleby inicjalne, górskie i antropogeniczne gleby...

SUDETY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2436

-czeskiej występują gleby inicjalne i słabo wykształcone (skaliste i kwarcowo-krzemieniowe) wzdłuż rzek...

Prezentacja - Gleba i ich rozmieszczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

wykształconymi glebami inicjalnymi. Gleby klimatów wilgotnych są na ogół żyzne, zaś w klimatach suchych...

Systematyka gleb Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1554

. • litosole - gleby inicjalne skaliste. (Ą)C - C mało różnią się od skały miąższość materiału zwietrzelinowego...

Poziomy gleb oraz ich symbole

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4739

litogeniczne IA. Gleby mineralne bezwęglanowe s łabo wykształconeIA1. Gleby inicjalne skaliste (litosole)AC-C...

Strefa sucha i półsucha - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

zwiększenia zasolenia) gleby inicjalne - cechy charakterystyczne dla skały macierzystej regosole, gipsosole...

Zróżnicowanie ekosystemów - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

mają bakterie, glony, grzyby i porosty, niekiedy również mszaki. Gleby inicjalne powstają w wyniku erozji skał...

Charakterystyka Bieszczad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Klasyfikacja wg USDA Gleby inicjalne: skaliste - litosole, rumoszowe - regosole: -regosole dystroficzne...

Pedosfera i biosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

roślinność wydm Podłoże ubogie lub średnio zasobne w sole mineralne, gleby inicjalne z sypkim piaskiem (wydmy...