Giętkie - strona 17

Zwiazki kompleksowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2520

chelatowym jest między innymi etylenodiamina, H2N-CH2-CH2-NH2 (en), która dzięki giętkiej strukturze...

Zagadnienia z biomechaniki

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Budziński
 • Biomechanika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729

, pokrywających łapy. Włoski te są tak giętkie, że mogą na dużym obszarze zbliżyć się do podłoża na odległość...

Zaburzenia psychiczne

 • Szkoła Policealna teb edukacja
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, jest autonomiczny, toleruje wieloznaczność i odmienność, jego myślenie jest obiektywne i giętkie. • Przekonania...

Rynek pracy i bezrobocie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Lis
 • Makroekonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3591

- są bardzo giętkie (ang. flexible wages), czyli ustawicznie się zmieniają. W przypadku pojawienia się nadwyżki podaży...

Notatki z materiałoznawstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumił Wronka
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3192

wyładowania w gazach.(rys) Giętki przewodnik prądu elektrycznego. Jonizacja polega na wyrwaniu jednego...

Bezrobocie makro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

zakłada się, że giętkie płace i ceny utrzymują gospodarkę w stanie pełnego zatrudnienia, ekono­miści...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4284

się szybkość obiegu pieniądza. Założenie: ceny i płace są doskonale giętkie. Kiedy ceny dostosowują się powoli...