Zagadnienia z biomechaniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia z biomechaniki - strona 1 Zagadnienia z biomechaniki - strona 2 Zagadnienia z biomechaniki - strona 3

Fragment notatki:

13. Podaj równania i interpretacje czynności koncentrycznej i ekscentrycznej
Koncentryczna- czynność pokonująca, warunki dynamiczne, skracanie mięśnia, napięcia auksotoniczne (mieszane), suma momentów mięśniowych jest większa od sumy momentów zewnętrznych. Np. wstawanie
Ekscentryczna- czynność ustępująca, warunki dynamiczne, wydłużanie mięśnia, napięcia auksotoniczne (mieszane), suma momentów mięśniowych jest mniejsza od sumy momentów zewnętrznych. Np. siadanie
15.Kość gąbczasta - jej charakterystyka oraz właściwości w tym mechaniczne.
Moduł sprężystości 0,05-0,1[GPa]
Liczba Poissona-0,4
Wytrzymałość kości gąbczastej na rozciąganie 1-2[MPa]
Zwana jest również beleczkową. Ma znacznie mniejszy ciężar właściwy i regularnie ułożony system delikatnych, elastycznych połączeń przypominających sieć, nazwanych beleczkami. Sposób ich ułożenia pozwala na równomierny rozkład sił działających na kości i odciążenie części szkieletu. Od niej w głównej mierze zależy wytrzymałość całego układu szkieletowego.
Kość gąbczasta jest bardzo aktywna metabolicznie co wiąże się m.in. z wbudowywaniem lub uwalnianiem dużych ilości wapnia. Proces osteoporozy dotyczy głównie tego typu kości.
21.Jakie funkcje pełnią osteoblasty i osteoklasty, jakie są tu powiązania z mechaniką. Osteoblasty - są to komórki, które mają podstawowe znaczenie w tworzeniu i gojeniu kości (aktywizacja). Wytwarzają substancje międzykomórkowe tkanki kostnej. Po ukończeniu swojej funkcji i obmurowaniu się w jamie kostnej stają się osteocytami (komórkami kostnymi). Osteoblasty mają kształty wielokątne lub owalne, z licznymi wypustkami łączącymi się z wypustkami innych komórek.
Osteoklasty - są to tak zwane komórki kościogubne o rozmiarach kilkuset mikronów. Są to komórki wielojądrzaste, towarzyszące procesom resorpcji kości.
Jedną z ważniejszych jest mechaniczna funkcja kości w żywych organizmach, to jest oddziaływanie w roli układu dźwigowego w celu lokomocji, zapewnienia mocowania dla więzadeł, ścięgien, z którymi współpracują mięśnie. Mechaniczne własności materiału kostnego zależą od funkcji, jakie on spełnia, m.in. przenoszenie oraz umożliwienie ruchu.
22. Działanie, jakich struktur zmniejsza obciążenie kręgosłupa lędźwiowego
Tłocznia brzuszna i klatka piersiowa mogą odciążać kręgosłup lędźwiowy Istotny udział w przenoszeniu obciążeń przez kręgosłup mają mięśnie przykręgowe, przyczepione do boków i wewnątrz dwóch komór, tj. jamy brzusznej i klatki piersiowej, oddzielonych przeponą. Pierwsza z nich jest wypełniona kombinacją stałych i płynnych substancji, druga zaś w dużej mierze powietrzem. Działanie mięśni przemienia te komory w cylindry o półsztywnych ścianach, wypełnione powietrzem oraz płynem zdolne do przekazywania skumulowanych sił odciążających kręgosłup. Siła wynikająca z podnoszenia ciężaru rękami jest przekazywana do kręgosłupa przez mięśnie pasa barkowego, przede wszystkim mięsień czworoboczny, miednicę, a częściowo przez sztywną klatkę piersiową i brzuch. Im większy ciężar się podnosi, tym większe jest działanie mięśni tułowia, piersi i brzucha; towarzyszy temu również powiększenie się ciśnienia w jamie brzusznej i piersiowej Działanie mięśni tułowia oraz ciśnienie występujące w jamach powoduje odciążenie kręgosłupa w części piersiowej o około 50%, a w części lędźwiowej o około 30%.


(…)

… Cortrela, gorset , gipsowe , Tahio - kinezyterapia - wyciągi
36. Dwufazowy model kości wg. Piekarskiego
37. Staw biodrowy budowa
Kość miedniczna Więzadło kulszowo-udowe
Więzadło biodrowo-udowe
Kość udowa Głowa kości udowej Obrąbek panewkowy
Panewka
Więzadło głowy kości udowej
Włókna warstwy okrężnej
Szyjka kości udowej 38. Patologie stawu biodrowego,
Stany zwyrodnieniowe:
ubytek chrząstki i zwężenie szpary stawowej
enzymatyczna zmiana i ścieńczenie chrząstki stawowej Choroba zwyrodnieniowo-zniekształcająca stawu biodrowego
dysplazja stawu złamanie szyjki kości udowej
zbyt płytka panewka biodrowa przez co nie trzyma dobrze główki kości udowej
39. Implanty stawu biodrowego,
Implantacja całkowitej endoprotezy cementowej stawu biodrowego
Endoproteza cementowa z główką ceramiczną
Endoproteza cementowa…
… kolanowym w warunkach fizjologicznych.
63. Kapoplastyka w rekonstrukcji stawu biodrowego.
Kapoplastyka - to nowa metoda operacyjna stawu biodrowego, będąca alternatywną dla endoprotezo plastyki całkowitej. Technika ta polega na zastąpieniu uszkodzonych powierzchni stycznych, metalem o niskiej ścieralności. Dzięki niej możliwe jest zachowanie naturalnego ustawienia głowy i szyjki kości udowej…
… określonych struktur anatomicznych.
Pod względem funkcjonalnym dzielimy je na:
ortezy stabilizująco-wspomagające
ortezy korekcyjne
ortezy profilaktyczne
ortezy czynne
Ortezy do stabilizacji w stawie kolanowym:
Ochrona przed działaniem niekorzystnych sił z wywołanymi przez nie przeciążeniami w warunkach patologicznych.
Poprawa stabilizacji całej kończyny.
Warunkowanie zdolności przyjęcia postawy pionowej oraz chodzenia w przypadku utraty czynnej kontroli ruchów w stawie kolanowym.
Zastosowania ortez:
Doleczenia po zabiegach operacyjnych
Zwichnięcia i skręcenia
Zmiany zwyrodnieniowe
Zaburzenia zwartości stawu
Niestabilność rzepki
Wspomaganie w rehabilitacji
Urazy więzadeł
45.Wpływ czynników biologicznych i mechanicznych na procesy przebudowy
W miejscu złamania dochodzi do inwazji tkanki ziarnującej…
… liczne miofibryle (włókienka kurczliwe). Każda miofibryla składa się z jeszcze mniejszych jednostek - miofilamentów. Miofilamenty grubsze zbudowane są przede wszystkim z miozyny, cieńsze - z aktyny. Warstwy miofilamentów miozynowych i aktynowych tworzą sarkomer. 54. Charakterystyki naprężeniowo - odkształceniowe struktur tkankowych.
Badania na próbkach odbywają się w ściśle określonych warunkach…
… te posiadają dwie stabilne fazy: fazę wysokotemperaturową (austenit) i niskotemperaturową (martenzyt). Dodatkowo, faza martenzytyczna występuje w dwóch formach: zbliźniaczonej i zbliźniaczonej zniekształconej.
Zjawiskiem fizycznym wywołującym zmianę kształtu jest odwracalna przemiana martenzytyczna. Przejście pomiędzy fazami austenitu i martenzytu pod wpływem ogrzania (ochłodzenia) jest podstawową cechą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz