Oleje - ciecze hydrauliczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oleje - ciecze hydrauliczne - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: rodzaje napędów hydraulicznych, rola cieczy hydraulicznej, lepkość, zależność lepkości od temperatury, punkt anilinowy, skłonność do pienienia, zanieczyszczenia. Ponadto poznamy bliżej takie zagadnienia, jak: mineralne ciecze hydrauliczne, trudnopalne ciecze hydrauliczne, źródła zanieczyszczeń, przyczyny zużycia.

Ciecze hydrauliczne
 
1. Rodzaje napędów hydraulicznych.
Układy hydrauliczne zawierają ciecz hydrauliczną (zwaną również cieczą roboczą, olejem hydraulicznym lub płynem hydraulicznym), przekazującą energię z generatora do jednego lub kilku odbiorników i ewentualnie pewnej liczby elementów sterowania i regulacji. Do przekształcenia energii, przekazywania i ponownego jej przekształcania we właściwe dla potrzeb użytkownika, różnego rodzaju ruchy urządzeń wykonawczych, służą napędy. W układach hydraulicznych wyróżnia się dwa podstawowe typy napędów:
Napędy hydrokinetyczne, w których jest wykorzystywana energia kinetyczna cieczy: sprzęgła hydrokinetyczne, przemienniki hydrokinetyczne, przekładnie hydrokinetyczne, zmienniki momentu Napędy te, składające się zasadniczo z wirnika silnika i wirnika odbiornika, zamontowanych we wspólnej obudowie, wypełnionej cieczą hydrauliczną, noszą nazwę układów hydrokinetycznych.
Napędy hydrostatyczne, w których energia jest przekazywana poprzez zmiany ciśnienia, bez dużych zmian prędkości cieczy roboczej. Przykładem układu hydrostatycznego jest prasa hydrauliczna, formuła matematyczna jej działania jest opisywana wzorem (1):
F1 : S1 = F2 : S2 gdzie:
F1 - siła na wejściu,
F2 - siła na wyjściu,
S1 - powierzchnia tłoka napędu,
S2 - powierzchnia tłoka roboczego.
Są to napędy, które nazywa się najczęściej układami hydraulicznymi, układami hydrostatycznymi lub obwodami hydraulicznymi. W układach tych elementem generującym jest pompa, a elementami odbierającymi są siłowniki hydrauliczne, które w zależności od wykonywanego ruchu dzielą się na: cylindry hydrauliczne, zmieniające energię strumienia cieczy w ruch prostoliniowy, silniki hydrauliczne zmieniające energię strumienia cieczy na ruch obrotowy. Poszczególne elementy układów hydraulicznych są połączone między sobą przewodami hydraulicznymi, w których przepływa ciecz hydrauliczna. W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie specyficzną grupę cieczy hydraulicznych, do układów hydrostatycznych.
 
2. Rola cieczy hydraulicznej.
Ponieważ układy hydrauliczne znalazły liczne efektywne zastosowania, między innymi w przemysłach: samochodowym, lotniczym, metalurgicznym, zbrojeniowym, tworzyw sztucznych, w automatyce, w obrabiarkach, w rolnictwie, w budownictwie, w robotach publicznych i wielu innych; technika ta dokonuje postępu wielkimi krokami. Obecnie stosowane technologie wymagają spełnienia ściśle określonych i coraz ostrzejszych kryteriów w zakresie: niezawodności i trwałości stosowanych materiałów konstrukcyjnych, optymalnych parametrów cieczy hydraulicznych, łatwego dostosowania układów hydraulicznych do różnych maszyn i innych technologii (na przykład elektroniki), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz