Gaz rzeczywisty równanie - strona 44

Minimalizacja odpadów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

i gazy są zawracane na piątą półkę, następnie są kierowane do drugiej kolumny absorpcji. 5 półek pozwala...

Wykład 06 Filtracja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1652

równanie Bernoulliego dla przekrojów 1 i 2 ma postać: gdzie: spadek ciśnienia związany z oporami filtracji...

Fizyka - emisja spontaniczna

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

promieniowania jest na przykład jednoatomowy gaz pobudzony do świecenia metodą wyładowania elektrycznego (widmo...

Wektory, funkcje, logarytm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

)) ma równanie Interpretacja fizyczna pochodnej Załóżmy, że punkt P porusza się po osi liczbowej OS...

Wymiana gazowa - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1015

zależy od jego ciśnienia parcjal- nego w pęcherzykach płucnych; jest on traktowany jako gaz obojętny...

Zjawiska transportu

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

dla gazu dwuatomowego jest , gdzie χ = 2 i 2 Podstawiając powyższe zależności do równania (2) otrzymujemy...

Wykład - rodzaje fal

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

powoduje lokalny ruch cząstek gazu; gdzie: ρ - gęstość; Po wykorzystaniu równania Clapeyrona: 12 ...