Gaz rzeczywisty równanie - strona 45

Twierdzenia i definicje z egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2716

, równanie elipsy. Pierwiastek z liczby zespolonej - wzór i interpretacja geometryczna. Iloczyn mieszany...

Ciśnienie i siła - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

- ciężar właściwy płynu. Ciśnienia w przepływającej cieczy opisuje równanie Bernoulliego. Podstawowe...

Procesy termodynamiczne w TS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria napędów lotniczych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

) Po wprowadzeniu do tej relacji uogólnionego równania Bernouliego, zapisanego oddzielnie dla procesu sprężania...

Chemia Fizyczna - definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1645

. 4. Termodynamika przemian w gazach idealnych i w gazach rzeczywistych. Termodynamika mieszanin...

Wymiana gazowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Tabarowski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1981

, z większego do mniejszego ciśnienia. Ciśnienei mniejsze w płucach, żeby zassał gaz. Czyli zwiększyć objętość...

Adsorpcja - sprawozdanie z ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

. W doświadczeniu sprawdzano także przydatność równania Langmuira do interpretacji otrzymanych danych. Metodyka...