Gajów - strona 17

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

, o uwięzieniu duszy w ciele, o dążności do najwyższej idei dobra. W 389 p.n.e., po powrocie do Aten, w gaju...

Filozofia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

, o uwięzieniu duszy w ciele, o dążności do najwyższej idei dobra. W 389 p.n.e., po powrocie do Aten, w gaju...

Psychologia reklamy

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Psychologia reklamy
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4263

ich własnego gatunku, lecz krwioercze Photus, które stosujc mimikr, cigaj samce w objcia nie miło...

Lewodopa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

leczeni tym preparatem osi¹gaj¹ lepsze wyniki w II i III czêœci skali UPDRS w porównaniu z chorymi...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4606

Bardzo dobre opracowanie historii filozofii według chronologicznej listy filozofów (w ostatniej części o feminizmie niektóre elementy bez polskich znaków). Kolejno omówiona jest filozofia grecka, filozofia starożytna, filozofia chrześcijańska, tomizm, filozofia nowożytna, filozofia odrodzenia, filoz...

Filozofia - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1925

Dokładna tematyka notatki jest następująca: koncepcja filozofii, charakterystyka filozofii starożytnej, Sokrates i Platon, Arystoteles, rys filozofii średniowiecznej, scholastyk, Tomasz z Akwinu, Emanuel Kant, charakter filozofii współczesnej, fenomenologia Huserra, egzystencjalizm, Kartezjusz, umi...

Juliusz Słowacki - dzieła wybrane

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

Juliusz Słowacki Dzieła wybrane HYMN Smutno mi, Boże! H ymn jest to pieśń błagalna lub narracyjna, zawierająca pochwałę bóstwa, legendarnych bohaterów, upersonifikowanych zjawisk lub idei, utrzymana w stylu wzniosłym, na ogół rozwijająca się według schematu przemówienia, poczynając od apostroficzne...

Walery Łoziński - Zaklęty dwór

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

, że „głupców własny cień straszy”. Mówi, że mieszka za gajem ogrodowym, nie ma żony. Nagle Nieznajomy zmienia...