Góry zrębowe liczne uskoki i rowy tektoniczne - strona 3

Elementy tektoniki Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

forma wklesła (otwarta ku górze), a synklina forma wypukła. Inne ciagłe formy tektoniczne Zespół fałdów...

Budowa zloża

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247

i zapadlisk (np. rowów tektonicznych). W Polsce jednym z aktywnych uskoków tektonicznych jest uskok kłodnicki...

Geologia - przykładowe pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

, uskok, monoklina, rów tektoniczny, zrąb tektoniczny) Parametry warstwy, fałdu, uskoku. Rodzaje fałdów...

Afryka, Ameryka, wulkanizm na świecie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1967

przez dziś już nieczynny ryft od Afryki oddziela go Kanał Mozambicki okres fałdowań hercyńskich przyłączone pasmo Gór...

Rozmieszczenie kontynentów i oceanów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1379

górotwórcze; objawiają się w terenie jako efekt procesów fałdowych lub o charakterze uskokowym (góry zrębowe...

Elementy tektoniki-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

uskokami, mniej więcej równoległymi i wypiętrzone, nazywamy zrębem albo horstem, a obniŜone – rowem...

Ruchy górotwórcze - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

są ze struktur zrębowych (zrębów i rowów tektonicznych). Do tej grupy należą głównie hercynidy np. Wogezy...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

; w wysokich górach liczne niewielkie jeziora cyrkowe, u podnóża Alp również duże jeziora egzaracyjno-morenowe...

SUDETY ŚRODKOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

Stołowe i Wzgórza Lewińskie Kotlina Kłodzka Góry Orlickie i Bystrzyckie Rów Górnej Nysy   JEDNOSTKI...