Góry zrębowe jak powstają

Procesy endogeniczne-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Andrzej Moryl
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

i przesunięć sztywnych mas skalnych wzdłuż wielkich uskoków powstają góry zrębowe, schody, rowy tektoniczne. ...

Ruchy górotwórcze - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

oraz istnienie geosynklin pozwalają na dwojakie wytłumaczenie mechanizmu powstawania gór. W pierwszym przypadku...

Sudety

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1624

ŻytawskoZgorzeleckie -Pogórze Izerskie -Pogórze Kaczawskie -Pogórze Wałbrzyskie -Góry Izerskie -Góry Kaczawskie...

Uskoki i fałdy-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Andrzej Moryl
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

powstawanie pionowych przemieszczeń, wzdłuż linii uskoków, tworzących często góry zrębowe. W historii Ziemi...