Funkcje języka - strona 10

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1687

2012-01-18  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego     Komunikowanie to dynamiczny proces polegający na  wymianie (tzn. wysyłaniu i odbieraniu) przekazów  pomiędzy ludźmi w ramach określonych sytuacji lub  kontekstu.    Perspektywy poznawcze  Obiekty...

Prawoznawstwo - wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Urszula Adamczyk
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4074

się łączeniem znaków, natomiast pragmatyka języka zajmuje się funkcjami języka. Język naturalny Jest to język...

Poezja polska okresu XX-lecia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

poetyckiego - lata 20. to reorientacja w sposobie pojmowania roli poety i funkcjach języka poetyckiego LATA...

Poezja polska okresu XX-lecia 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

poetyckiego - lata 20. to reorientacja w sposobie pojmowania roli poety i funkcjach języka poetyckiego LATA...

Teoria literatury - podręcznik

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1736

(autotelicznej). Teoria zajmuje się funkcją języka w dziele literackim, a nie jego pozajęzykowym uwarunkowaniem...

Zadania - Klasyfikacja języków naturalnych

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1946

1. Klasyfikacja języków naturalnych Języki naturalne Etniczne Pomocnicze Żywe Martwe Tajne Międzyetniczne Wegetujące Zrekonstruowane powstałe Sztucznie Odcyfrowane Naturalnie Języki etniczne- członkowie społeczeństwa uczą się ich od niemowlęctwa. Te języki są rodowite, nam dane, w nich wyrasta...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 3325
Wyświetleń: 6818

SOCJOLOGIA OGÓLNA - ćwiczenia Wprowadzenie: SOCJOLOGIA → nauka o zbiorowości; wg J. Szczepańskiego: o tworzeniu się zbiorowości, ich strukturze, procesach zachodzących w tych zbiorowościach przedmiot badań: istota społeczna w swoim społecznym otoczeniu socjologia - diagnoza życia społecznego 1...

Socjologia - skrypt - Ontologiczne podstawy społeczeństwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

SOCJOLOGIA Temat I Ontologiczne podstawy społeczeństwa. Platon - początki analiz i przemyśleń socjologicznych August Comte - ojciec socjologii; ukuł ten termin; II poł. XIX w. Socios - zbiorowy, powszechny Logos - wiedza, nauka XX w. - początki nowoczesnej socjologii Przedmiot badań socjolog...

Wykład - pochodzenie języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1162

język językoznawstwo kontrastywne: porównuje wybrane języki narodowe i międzynarodowe funkcje języków...