Funkcja potęgowa

Trend potęgowy.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2422

miernikami ex ante. Ad. 1. Szacowana funkcja trendu jest funkcją potęgową postaci: . Zatem każdą wartość...

Funkcje elementarne

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

rzeczywistych. y= n x D. Miszczyńska, Funkcje elementarne, WSEH, Skierniewice. 7 Funkcje potęgowe α f ( x) = x α...

Funkcje elementarne, wielomiany

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

rzeczywistych. y= n x D. Miszczyńska, Funkcje elementarne, WSEH, Skierniewice. 7 Funkcje potęgowe α f ( x) = x α...

Matematyka - złożenie funkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

) = x−4 13 Definicja Funkcję postaci y = xα nazywamy funkcją potęgową o wykładniku α, gdzie α...

Wykład - Predykcja nieobciążona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 308
Wyświetleń: 861

potęgowa ze względu na zmienne W przypadku takiej funkcji potęgowej elastyczność zmiennej Y względem...

Pochodne funkcji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

są również inne oznaczenia. Przykład Niech W oparciu o definicję wyznaczymy pochodną funkcji potęgowej w dowolnym punkcie...