Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - strona 11

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 651
Wyświetleń: 6825

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Fundusz pracy 3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Finanse przedsiębiorstwa - wykład

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2471

gospodarczym - odroczenie płatności podatków i składek ZUS - skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń...

Ustawa budżetowa na rok 2004

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10 % podstawy wymiaru...

Sciagi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych Fundusz Administracyjny itp ORGANY...

Sciagaa

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych Fundusz Administracyjny itp ORGANY...

Prawo pracy4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek ...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3304
Wyświetleń: 6650

, składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych; pozostałe koszty bezpośrednie - koszty...