Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - strona 11

note /search

Rachunkowość budżetowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 798
Wyświetleń: 7056

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Fundusz pracy 3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Finanse przedsiębiorstwa - wykład

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 2702

gospodarczym - odroczenie płatności podatków i składek ZUS - skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń...

Sciagi

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych Fundusz Administracyjny itp ORGANY...

Sciagaa

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych Fundusz Administracyjny itp ORGANY...

Prawo pracy4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek ...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3654
Wyświetleń: 7140

, składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych; pozostałe koszty bezpośrednie - koszty...