Fosforylacja oksydacyjna reakcja - strona 3

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1932

jest azotan - NO3- 1. Denitryfikacja (tlenowce) (fosforylacja oksydacyjna) - produktem jest azot cząsteczkowy...

Zestawy pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. Cezary Mądrzak
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1848

pentozofosforanowy nukleotydy 2. glikoliza i procesy z nią związane 3. fosforylacja oksydacyjna aminokwasy...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1855

podkomórkowe, gdzie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna 9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo...

Wykład - dezaminacja oksydacyjna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

W dezaminacji oksydacyjnej enzymy mogą współdziałać z NAD+ , NADP+ , FAD lub FMN. Do enzymów...

Mikrobiologia - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043

między reakcjami wyzwalającymi i zużywającymi energię Procesy, w których powstaje ATP • Fosforylacja...

Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1498

z nich. W której reakcji zachodzi fosforylacja na poziomie substratu? Nazwij enzym oraz produkty tej reakcji...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

elektronów, na którym zachodzi transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna. jego funkcja: utlenienie NADH...

Wykład - translacja

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1715

oksydacyjnym, natomiast białka zawierające pirolizynę zidentyfikowano w bakteriach i archeobakteriach...