Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011 - strona 1 Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011 - strona 2 Biochemia - zagadnienia egzaminacyjne 2011 - strona 3

Fragment notatki:

Biotechnologia 2010/2011
Zagadnienia egzaminacyjne z zakresu biochemii
Budowa i funkcje organelli komórkowych (jądro, mitochondria, chloroplasty, wakuola, peroksysomy, lizosomy, aparat Golgiego, endoplazmatyczne retikulum gładkie i szorstkie)
Błony biologiczne - budowa, funkcje (micelle, dwuwarstwa lipidowa, białka błonowe i ich struktury, glikolipidy, przepuszczalność błon)
Mechanizmy transportu przez błony - przykłady
Białka - budowa (wiązanie peptydowe, struktura I, II, III, IV-rzędowa), funkcje Hemoglobina - budowa hemu (ogólna), porównanie mechanizmu wiązania tlenu przez hemoglobinę i mioglobinę. Regulacja allosteryczna hemoglobiny
Aminokwasy - wzory, podział (endo-, egzogenne, polarne, kwaśne, zasadowe .....), właściwości stereochemiczne
Metody badania i oczyszczania białek (frakcjonowanie siarczanem amonowym, dializa, chromatografie - jonowymienna, filtracja w żelu, powinowactwa; elektroforezy - z SDS i natywna, 2D, IF; technika western, ELISA, sekwencjonowanie, spektrometria mas.....)
Kwasy nukleinowe - budowa DNA, RNA, funkcje.
Nukleotydy - wzory, funkcje Metody badania kwasów nukleinowych, genów i genomów (sekwencjonowanie, PCR, hybrydyzacja Southerna i northern, macierze, metody inżynierii genetycznej - restrykcja, rekombinacja, nadprodukcja białek w sytemach bakteryjnych, drożdżowych, ssaczych, interferencja RNA.....)
Węglowodany - wzory glukozy, fruktozy (formy liniowe i pierścieniowe), sacharozy, właściwości redukujące, właściwości optyczne, stereoizomeria (enancjomery, anomery, epimery, diastereoizomery), oligosacharydy, polisacharydy, glikolipidy, peptydoglikany, glikoproteiny, lektyny.
Lipidy - triacyloglicerole - budowa i funkcje, lipidy błonowe - budowa i funkcje
Enzymy - jako biokatalizatory (energia aktywacji, zmiana energii swobodnej), oznaczanie aktywności enzymatycznej, czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej, rzędowość reakcji, jednostki enzymatyczne, parametry kinetyczne i ich wyznaczanie
Strategie katalityczne - kataliza kowalencyjna, kwasowo-zasadowa, przez przybliżenie, z udziałem jonów metali. Przykłady
Strategie regulacyjne - kontrola allosteryczna, izoenzymy, odwracalna modyfikacja kowalencyjna (np fosforylacja), aktywacja proteolityczna, regulacja ilości białka na poziomie transkrypcji genów, translacji mRNA i degradacji białka (ubikwitynacja). Przykłady
Szlaki przekazywania sygnału - receptory błonowe, wtórne przekaźniki sygnału, kaskady fosforylacji. Szlaki zapoczątkowane przez adrenalinę i insulinę.
Metabolizm - podstawowe pojęcia i organizacja, umiejscowienie poszczególnych cykli i szlaków metabolicznych w przedziałach komórkowych
Glikoliza, glukoneogeneza - funkcje tych szlaków, najważniejsze produkty i ich funkcje


(…)

…, regulacja, rola hormonów steroidowych, cholesterolu, soli żółciowych, witaminy D, rola cytochromu P450
Przemiana białek, metabolizm aminokwasów - rozkład i synteza, reakcje transaminacji
Biosynteza nukleotydów, regulacja na drodze sprzężeń zwrotnych
Integracja metabolizmu - rola ATP, kontrola metabolizmu, kluczowe intermediaty - losy pirogronianu, acetyloCoA, glukozo-6-fosforanu), zróżnicowanie metabolizmu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz