Fosforylacja oksydacyjna kompleksy - strona 2

Pytania na egzamin - fizjologia roślin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1113

przebiega proces, jak jest wiązany CO2. 3. Mechanizm fosforylacji oksydacyjnej w mitochondrialnym łańcuchu...

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2093

jest azotan - NO3- 1. Denitryfikacja (tlenowce) (fosforylacja oksydacyjna) - produktem jest azot cząsteczkowy...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

enzymy i nosi nazwę fosforylacji substratowej.) Oksydacyjny szlak pentozofosforanowy i jego powiązania...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

w procesie fosforylacji oksydacyjnej zredukowane nukleotydy redukują tlen cząsteczkowy do wody...

Biochemia - wykład 12

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

zrealizowana w łańcuchu oddechowym i fosforylacji oksydacyjnej. Druga bardzo ważna sprawa związana z cyklem...

Utlenianie biologiczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3017

- kompetycyjny inhibitor kompleksu II Inhibitory fosforylacji oksydacyjnej: - atraktylozyd - hamuje fosforylację...

Wykład - translacja

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

oksydacyjnym, natomiast białka zawierające pirolizynę zidentyfikowano w bakteriach i archeobakteriach...