Fosforan pirydoksalu - strona 2

Izomerazy- prezzentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1764

niektóre enzymy - racemaza alaniny - zawierają fosforan pirydoksalu jako kofaktor umożliwiający...

Metabolizm glikogenu- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2373

? Które z następujący stwierdzeń odnośnie roli fosforanu pirydoksalu w mechanizmie działania fosforylazy są poprawne...

Koenzymy flawinowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2436

-oksokwasów. Dekarboksylacja kwasu pirogronowego do acetylo-CoA Koenzymy pirydoksalowe Fosforan pirydoksalu...

Biosynteza aminokwasów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

-metylenotetrahydrofolian Metylokobalamina Fosforan pirydoksalu (PLP) Które z następujących są intermediatami w szlaku...

Rozpuszczalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

Fosforan pirydoksalu Kwas pantotenowy Koenzym A Biotyna Kowalencyjnie związana z karboksylazami Folian...

Leki przeciwgruźlicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4641

: hepatotoksyczność, polineuritis (hamowanie fosforanu pirydoksalu), obniża próg drgawkowy, objawy skórne. 2...

Steroidy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1596

do dehydrosfingozyny przekształcanej w sfingozynę. Enzym katalizujący wymaga fosforanu pirydoksalu. Grupa aminowa...