Fluorki - strona 5

Fizyka, ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2093

. pracy doktorskiej Maria Skłodowska-Curie powi zała termoluminescencj fluorku wapnia z jego wcze niejsz...

Metalurgia- wykład 9

  • Politechnika Śląska
  • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
  • Metalurgia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

kg wapnia CaO, 3 kg CaSi i 3 kg fluorku wapnia CaF2. Pozycja ,,G” wykańczanie stali polega...

Leki alkalizujace

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Halina Sówka
  • Farmakologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

chenodezoksycholowy • Penicilamina • Allopurinol • Tyroksyna • Mizoprostol • Fluorek sodu • Indometacyny • Salicylany...

Surowce do produkcji superfosfatu

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456

i fluorek amonu - NH4HF + (NH4)2F Produkt uboczny powstały w wyniku reakcji kw. fluorokrzemowego...