Fluorki - strona 4

Aniony IV-VI

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

) można oddzielić w postaci BaSO4 fluorki reakcje grupowe: 2F- + Ba2+ ⇔ BaF2 BaF2 + 2H+ ⇔ Ba2+ + H2F2 F- + Ag...

Chemia terminologia

 • Politechnika Gdańska
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

-* wodoro- albo kwaśny- hydrogenfluoride albo bifluoride - wodorofluorek albo kwaśny fluorek bicarbonate...

Potencjometria - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Górski
 • Analityczne metody instrumentalne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

fluorków w wodzie destylacja + oznaczanie kolorymetryczne ? F-ISE Pierwsze zastosowania Analiza kliniczna...

Wskaźniki czystości wody

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

tym lepiej) - siarczany - chlorki - wapn, magnez, fluorki - metale w tym metale ciezkie : - arsen, bar, bor...

Pierwiastki bloku p

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2793

atomów w sieciach krystalicznych innych związków • Xe + PtF6 =XePtF6 fluorki ksenonu o zmiennym składzie...

Odżelaziania wody - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

,wysoka mętność wody, duża zawart zw organicz, zawart fluorków, fosforanów, gdyż tworzą one w środ kw...

Galwano technika-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1337

, tworzyw sztucznych ( Al2O3, ZrO2, SiO2…); oraz miękkimi proszkami siarczanów, fluorków, z grafitem...