Fluorki - strona 10

Zasada Pauliego - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

, co daje trwałe wiązanie między tymi atomami; Przykład: cząsteczka fluorku litu (LiF): - Energia jonizacji...

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

w wodnych roztworach alkaliów, szczawianu i fluorku sodowego) -kwasy hymatomelanowe (ulminowe...

Wytapianie i obrobka - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

za pomocą żużli: polega ona na wprowadzaniu do kąpieli żużli opartych na fluorkach w celu usunięcia stałych...

Zawartość chemiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

interferencji fosforanów, szczawianów czy fluorków Metoda kolorymetryczna o-fenantrolinowa - opiera...

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

w nadtlenkach -1; jedynie w związku z fluorem przyjmuje wartościowość +2 w fluorku tlenu OF2...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, czterofluorek krzemu SiF4, fluorowodór HF.Stałe fluorki mogą być drogą hydrolizy przekształcane w zawilgoconym...

Wody i ścieki2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Buda
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1834

] Zaw. Anionow chlorków fluorków azotanów siarczanów fosforanów Zawartość kationów amonu sodu potasu...