Fluorek sodu

Aluminium i miedź (wykład 7) sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Jerzy Grudziński
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1001

Modyfikatory siluminu- (fluorek sodu, fosfor)- powodują zmniejszenie kruchości MIEDŹ Właściwości miedzi...

Leki alkalizujace

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Halina Sówka
  • Farmakologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

chenodezoksycholowy • Penicilamina • Allopurinol • Tyroksyna • Mizoprostol • Fluorek sodu • Indometacyny • Salicylany...