Fluidyzacja

note /search

Fluidyzacja-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia opakowań
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2905

ciepła i masy między fazą stałą, ciekłą lub gazową. Fluidyzacja jest szczególnie przydatna, gdy dąży...

Wykład 05 Opadanie i fluidyzacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2198

. Przez fluidyzację rozumie się zawieszenie cząstek stałych w przepływającym w górę strumieniu gazu lub cieczy...

Spalanie paliw-test 9

 • Politechnika Wrocławska
 • Spalanie paliw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

drewna w złożu fluidalnym zagraża: fluidyzacji złoża i wystąpieniu lotnego popiołu w spalinach...

Regeneracja części maszyn - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1267

(regeneracja „na zimno”), - spawanie, napawanie, fluidyzacja (regeneracja „na gorąco”). 8.3.1. Regeneracja...

Filtracja połączona z suszeniem

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

o dużym stopniu polidyspersyjności. Dwustopniowa suszarka pulsofluidalna - zalety: Dobra fluidyzacja...

Suszarki ze złożem fontannowym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

z prędkością mniejsza od prędkości początku fluidyzacji (mierzonej dla złoża niewibrowanego...

Pytania egzaminacyjne 2011

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

przyrostu biomasy. ten bez u  8. wzór objętościowy przyrostu biomasy  Definicje:  Fluidyzacja  D  ruch...