Finanse samorządowe - strona 44

Klasyfikacja majątku publicznego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

prawnym za właściwy. Przez gminę, należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina...

Partnerstwo publiczno- prywatne

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

między instytucjami rządowymi i samorządowymi a podmiotami prywatnymi gospodarczymi i non-profit organizations w celu...

Finanse notatki - Środki publiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

) Definicja sektora finansów publicznych powoduje trudność w traktowaniu jednostek organizacyjnych...

Prawo administracyjne - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • dr Anna Markowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

: - organy administracji rządowej i samorządowej - organy monokratyczne i kolegialne - terenowe, naczelne...