Finanse przedsiębiorstw - strona 119

Organizacja i zarządzanie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Seweryn Szendzielorz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

w działaniach; Przedsiębiorstwa (organizacje) odnoszące sukcesy są zarówno sprawne, jak i skuteczne. 4...

Pomoc na egzamin z Finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

się na trzy części ukazujące 3 aspekty działalności przedsiębiorstwa: przepływy z działalności operacyjnej...

Wykłady z mikroekonomii

 • Politechnika Poznańska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

tworzące system gospodarczy (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych organów samorządowych - część itp...

Ekonomia - wykład 1 - 14

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

tworzące system gospodarczy (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych organów samorządowych - część itp...

Polityka innowacyjna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

i technologicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, centra innowacji i transferu technologii, • informacja...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7322
Wyświetleń: 7427

Pojęcie i element składowe sektora finansów - sektor państwowy i publiczny - sektor prywatny...

Dochody i wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

terytorialnego, przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych; 2...