Ferryty - strona 12

Rodzaje materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2352

w żelazie, Ferryt; jest to roztwór stały węgla w żelazie  krystalizujący w układzie RPC...

Pamięci RAM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1491

lub zera. Osobne obwody, także wplecione w ferryty, służyły do odczytu. Ten rodzaj pamięci został częściowo...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ferrytu. Stal obok żelaza i węgla zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych - składników...

Wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Adam Bugajski
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1085

wzajemnie izolowanych - stosować materiały magnetyczne o małej konduktywności np. ferryty Siły mechaniczne...

Spawanie - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

, w którym podczas nagrzewania tworzy się struktura mieszana ferrytu z austenitem, przedział miękki o obniżonej wytrzymałości...

Mikrofale, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

do żywności. Często stosuje się wprowadzenie do nich ferrytu lub proszku aluminiowego w miejscach...

Stale narzędziowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

, a po hartowaniu jednorodn¹ strukturê martenzytyczn¹ bez œladów ferrytu. Po odpuszczaniu uzyskuje siê twardoœci ni...