Faktor - strona 19

Ewidencja i wycena środków pieniężnych

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 6832

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym opisana jest ogólna charakterystyka środków pieniężnych czyli główne pojęcia, klasyfikacja i wycena środków pieniężnych, środki pieniężne w kasie, środki pieniężne na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne. W drugim rozdziale można przec...

Bankowość podstawy - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Henryk Korzusznik
 • Bankowość
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4452

opcjonalnie faktorant może zlecić faktorowi windykację długu. W ostateczności factorant ma obowiązek zwrócić...

Rozliczenia w hz

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1722

. W przypadku faktoringu z regresem do zbywcy, decyzja faktora podejmowana jest na podstawie analizy kredytowej...

Genetyka molekularna - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4438

się między sobą zaledwie kilkoma aminokwasami. Polipeptydy globinowe po przyłączeniu ko faktora, którym jest hem, łączą...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1253

klientów, gdyż tym zajmuje się faktor. Przedsiębiorstwo jest zwolnione z przymusowej egzekucji...

Prawo handlowe - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1862

Prawo Handlowe 2010/2011 Anna Ochała Semestr I 1. Prawo handlowe – pojęcie i systematyka. Prawo handlowe – termin nieprecyzyjny; wykształciło się już w średniowieczu (jako prawo kupieckie); używane w charakterze konwencji terminologicznej:  To nie tylko prawo handlu  To zespół norm prywat...

Ubezpieczenia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3892

Statystyczna prawidłowość Losowość Elementy (faktory) ryzyka: Niebezpieczeństwo - przyczyna lub źródło straty...