Fair play - strona 2

Władza, aksjologia demokracji-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Drelich-Zbroja
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

, etyka walki, fair play Wrażliwość estetyczna - czynnik wspominający kulturę etyczną (kwestia smaku...

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4760

, ale także wyróżnienia fair play. 2. Wymiar społeczny Etyki w biznesie nie należy jednak redukować do etyczności zachowań...

Konspekt na zajęcia - zabawy i gry

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Gry i zabawy ruchowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4718

minut Zadania wychowawcze: Nauczanie współpracy w zespole, przestrzegania zasad fair play, doskonalenie...

Słówka - dyscypliny sportu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Urszula Malkiewicz
 • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

zgodnie z zasadami fair play to follow the rules - postępować zgodnie z zasadami to win a match - wygrać...

Biznesplan "Moto centrum"

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3577

i niejednokrotnie trudnych wyzwań, jednocześnie stosując względem klientów i konkurencji zasadę fair play. Wartości...

Kontratypy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 952

dyscypliny sportowej (gra na zasadach fair play) ryzyko nowatorstwa (eksperyment na rzecz ludzkości...

Biznes i cnoty-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

ustabilizowanej, wolnej od lęków przed konkurencją, albo w społeczeństwie, w którym zasady fair play...