Face to face - strona 2

Eurobarometr-referat

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

: Niemcy - 2000, WLKB 1300 z czego 300 to Irlandia, Luksemburg - 500). Są to badania typu Face-to-face...

Grupy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

politycznej. Bezpośrednie, występują w grupach małych, gdzie możliwy jest kontakt face to face, Np. w rodzinie...

Badania pierwotne

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

bezpośredni „face to face”, określający sytuację w której ankieter osobiście spotyka się z respondentem...

Socjologia - test - Efekt Hawthorne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Mirosław Tyl
 • Socjologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 9086

kontaktów face to face b. sformalizowane i jasno określone normy c. określony cel działania d. duża liczba...

Przedmioty mikrosocjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2730

rówieśnicze, grupy zabawowe, małe społeczności lokalne, interakcje face to face, wszyscy się znamy...

Pozycje i role społeczne - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

• • • • • • • • Intymność, nieformalność Osobiste rozpoznawanie się przez partnerów Bezpośredniość interakcji (face-to-face...

Charakter komunikacji elektronicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

). Jest to komunikacja zapośredniczona, typu - face to monitor, gdzie ma miejsce interakcja z maszyną w postaci monologu...