Grupy społeczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grupy społeczne - omówienie - strona 1 Grupy społeczne - omówienie - strona 2 Grupy społeczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Grupy społeczne. Grupy (zbiorowości) społeczne - określone formy skupienia społecznego, więzi społecznej. Swoim zakresem obejmują wszelkie formy związków międzyludzkich. Włączają się do nich: rodzina, klasa szkolna, partia polityczna, itp.
Lista kryteriów opisujących grupy społeczne :
Geneza
Struktura grupy społecznej
Poczucie wspólnoty, odrębności, świadomość, my
Trwałość grupy
Etniczność Grupy
Związek grupy z terytorium zamieszkania
Geneza - przyczyny powstania grupy społecznej, wyróżniamy 4 różniące się scenariusze:
Tłum gapiów tworzy się w sposób żywiołowy , sprowokowany jakimś zdarzeniem.
Partia polityczna tworzy się w oparciu o program, cel i strukturę .
Małżeństwo wynika zarówno z czynników naturalnych (popęd seksualny), jaki i społecznych (przymus społeczny nieformalny, nacisk społeczny)
Naród - długotrwałe, systematyczne krystalizowanie się systemu wartości , wzorów zachowań (kultura).
Struktura grupy społecznej (5 elementów):
Regulacja aksjonormatywna :
Nie sformułowana regulacja tłum gapiów
Sformułowana regulacja partia, stowarzyszenie
Współwystępowanie regulacji aksjonormatywnej formalnej i nieformalnej w każdej organizacji wyłaniają się normy o nieformalnym znaczeniu (Max Weber chciał stworzyć organizację wypraną z regulacji nie służbowych)
Charakter dominujących stosunków społecznych: Stosunki społeczne nieformalne występują w zdrowej rodzinie i grupie dobrych przyjaciół.
Formalne, występują Np. w partii politycznej.
Bezpośrednie , występują w grupach małych, gdzie możliwy jest kontakt face to face , Np. w rodzinie.
Pośrednie , występują w grupach wielkich, gdzie nie możliwy jest kontakt face to face .
Zakres i siła kontroli społecznej :
Duży zakres i siła kontroli społecznej , występuje w tradycyjnej wsi, gdzie wszyscy się znają i śledzą (tak jak u Orwela w „Roku 1984” tylko bardziej).
Mały zakres siły i kontroli społecznej , występuje w wielkich nowoczesnych miastach, gdzie nikt nikogo nie zna, są to agregaty anonimowych jednostek, a kontrolę stanowi wyłącznie prawo formalne.
Role społeczne - funkcje wynikające z właściwego dla danej zbiorowości społecznej podziału pracy. Składają się z przepisów roli , czyli praw i obowiązków.
Konflikt ról - każdy dorosły człowiek pełni wiele ról, czasami trudno jest pogodzić obowiązki danej jednostki, gdy jednostka nie jest w stanie podołać wszystkim rolom, występuje konflikt ról.
Grupa odniesienia - wiąże się z konfliktem ról, tworzy hierarchię grup, jest to grupa najcenniejsza dla jednostki, zajmuje miejsce naczelne. W sytuacjach konfliktowych spór rozwiązywany jest wedle miejsca, w którym znajdują się dane grupy.


(…)

… zintegrowani. Jednak po tym okresie, gdy przychodzi czas na myślenie o końcu studiów studenci zaczynają podejmować działania indywidualne.
Np. Grupa realna grupa nominalna: Małżeństwo na początku jest grupą realną dzięki więzi emocjonalnej. Ale z biegiem czasu przekształca się w grupę nominalną (działa tak jak równia pochyła). Tylko nieliczni potrafią ostać się jako grupa realna do samego końca.
Trwałość grupy - możliwość radzenia sobie z destrukcyjnymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi:
Skrajnie nietrwała - Np. tłum gapiów
Trwała - Np. naród - tak długo jak powstaje tak też jest w stanie przetrwać zawieruchy i kryzysy.
Etniczność grupy - historycznie ukształtowana tożsamość kulturowa grupy wyrażająca się we własnej tradycji, pamięci losów, obyczajowości, dialekcie, często religii. Będąca podstawą poczucia wspólnoty, odrębności, świadomości „my”.
Globalni nastolatkowi - ubierający się tak samo, preferujący podobny styl zachowania.
Obrońcy przeszłości - ubiegający się o swoją odrębność (Np. Kaszubi, społeczność Górnego Śląska, Bawarczycy, Katalończycy, Baskowie) jest to fenomen sprzeciwiający się globalizacji.
Związek grupy z terytorium zamieszkania - wyłonienie się grupy na podstawie zamieszkiwania, pracy na danym terenie:
Jan Szczepański mówił o dwóch aspektach tego związku:
Obiektywny - powstanie silnie zintegrowanych ludzi żyjących na danym terenie. Muszą sobie wspólnie radzić z warunkami, jedynie razem są w stanie przerwać.
Determinizm geograficzny - im trudniejsze warunki naturalne, tym większa konieczność solidaryzmu społecznego, współpracy społecznej.
Znaczenie zależy od poziomu rozwoju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz