Europejska Wspólnota Węgla i Stali cele - strona 19

Instytucje UE-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 910

, ugiw, europol, olaf . EWWIS - europejska wspólnota węgla i stali UGIW - unia gospodarcza i walutowa...

Parlament Europejski - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

Wspólnoty Węgla i Stali. Traktaty rzymskie z 1957 (a ściślej dołączona do nich konwencja) przekształciły...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

do organizacji międzynarodowych, zdolność procesowa. Trzy wspólnoty w I filarze: a) Europejska Wspólnota Węgla...

Wykład - charakterystyka UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 420

. założycielskie WE i UE: tr. o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951), tr. o utworzeniu...

Wykład - Organizacje międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - traktat ją ustanawiający jako jedyny zawarto na czas określony - 50...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1050

o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Paryż 1951), Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Wspólnota Węgla i Stali - pomysłodawca francuski ekonomista J. Monet, francuski minister spraw zagr...

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

by się zająć wspólnotą węgla i stali. Zakładał załatwienie sprawy niemieckiej poprzez włączenie Niemiec...