Europejska Wspólnota Polityczna - strona 72

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

, art. 131 i 134, art. 300 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - wersja skonsolidowana...

Uchwalanie budżetu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Europejskich - obecnie odpowiadają one 12% wszystkich przychodów Przychody VAT - zasilają budżet wspólnoty...

Przepływ kapitałów w krajach UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Europejski, który wszedł w życie 1 lipca 1986 r. Uzupełnił on Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej...

Przepływ kapitału w krajach UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Europejski, który wszedł w życie 1 lipca 1986 r. Uzupełnił on Traktat o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

, jak również organy ustawodawcze bądź wykonawcze wspólnot autonomicznych. Warto zauważyć, że decyzje polityczne...

Europeistyka - definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Jarosław Kundera
 • Europeistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

docelowego etapu integracji europejskiej. Niemcy kładą nacisk na rolę czynników politycznych. Najbardziej...