Europejska Wspólnota Polityczna - strona 52

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

i- niedążących do zdobycia władzy. Tą ostatnią cechą różnią się one istotnie od partii politycznych. Kolejna...

Organizacje międzynarodowe - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 2611

(paostwo może samo wystąpid z organizacji lub zostad z niej usunięte) 2  Wspólnoty europejskie...

Polska polityka zagraniczna- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Zachodu a w dalszej perspektywie mogą zażądać rozszerzenia Wspólnot Europejskich na wschód...

Polskie propozycje zjednoczenia Europy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

i tworzenia federacji europejskiej. Jego praca zatytułowana Myśl o równowadze politycznej w Europie (1815...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

- duży stopień otwarcia krajów europejskich i silny wpływ na PKB i dochody. 2. Argument polityczny...

Władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 553
Wyświetleń: 931

do rozpadu społeczności i powstania nowych wspólnot politycznych, np. kształtowanie się państw narodowych...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

demokrację, Integracja Europejska Strona 1 1. Kryteria polityczne (demokratyczne): osiągnięcie przez kraj...