Konsekwencje TUE (Traktatu z Maastricht)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsekwencje TUE (Traktatu z Maastricht) - strona 1

Fragment notatki:

Konsekwencje TUE ( Traktat z Maastricht )
został podpisany w Maastricht na czas nieokreślony, wszedł w Zycie w listopadzie 1993. Traktat z Maastricht - TUE zawierał następujące postanowienia:
* poszerzono obszar działania EWG i zmieniono jej nazwę na Wspólnotę Europejską;
* ustanowiono Unię Europejską i określono jej podstawowe cele;
* ustanowiono konstrukcje oparta na trzech filarach - I Filar tworzą Wspólnoty Europejskie II Filar to WPZiB, III Filar to Współpraca Sądowa i Policji w Sprawach Karnych;
* wzmocniono pozycje PE, który uzyskał większe uprawnienia w procedurze stanowienia prawa;
* wprowadzona została procedura współdecydowania;
PE uzyskał uprawnienia do zatwierdzania członków KE i jej przewodniczącego;
* zmieniono tryb powoływania KE oraz przedłużono kadencje z 4 na 5 lat;
* w Radzie UE zwiększono liczbę spraw podejmowanych większością kwalifikowana;
* stworzono prawne podstawy funkcjonowania SPI oraz ustalono jego kompetencje;
* przewidziano możliwość przenoszenia pewnych materii objętych II i III filarem do I filaru - czyli ich uwspólnotowienie; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz