Europejska Wspólnota Polityczna - strona 12

Solidarność jako zasada polityk UE

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europeistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

dotyczących Unii Europejskiej. Stanowi przedmiot wielu deklaracji politycznych, ale także fundamentalną zasadę...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Jakub Walczyk
  • System prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

o Europejskiej Wspólnocie Obronnej, który nie wszedł jednak w życie. W 1954 r. w trakcie procedury ratyfikacyjnej...

Geneza i cele EWG

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

. utworzono w Paryżu Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg...