Solidarność jako zasada polityk UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Solidarność jako zasada polityk UE - strona 1

Fragment notatki:

Omów solidarność jako zasadę polityk UE. Solidarność jest jednym z najbardziej nośnych haseł dotyczących Unii Europejskiej. Stanowi przedmiot wielu deklaracji politycznych, ale także fundamentalną zasadę działania Unii. Idea solidarności możemy znaleźć w początkach Wspólnot Europejskich. Jej duch obecny był chociażby w Deklaracji Schumana, która zapowiadała utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Zasada solidarności została wielokrotnie potwierdzona przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a następnie wprowadzono ją do prawa traktatowego.
Artykuł 10 Traktatu TWE nakazuje państwom członkowskim podjęcie wszelkich możliwych środków służących wykonywaniu prawa wspólnotowego. Mają one powstrzymać się od działań, które by to utrudniały lub były sprzeczne z celami Unii. Definicja ta daleka jest zatem od potocznego rozumienia solidarności i w rzeczywistości koncentruje się na możliwie jak najskuteczniejszym urzeczywistnieniu celów UE. Mimo, że artykuł nakłada obowiązki na państwa członkowskie, w wyniku orzecznictwa ETS uznano, że zasada solidarności dotyczy także instytucji unijnych. Do najważniejszych obowiązków Wspólnot należy poszanowanie podstawowych interesów i struktur państw członkowskich, wspieranie organów państw członkowskich przy wykonywaniu prawa wspólnotowego, a także informowanie o planowanych działaniach i aktach prawnych.
W TUE solidarno ść zastąpiło pojęcie „lojalnej współpracy” (art. 4 TUE).
Jako przykład działania zasady solidarności należy wymienić Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), który utworzono, aby umożliwić reagowanie na klęski żywiołowe w poszczególnych państwach. Mimo, że FSUE utworzono zaledwie kilka lat temu, z pomocy zdążyło już skorzystać 20 krajów. Urzeczywistnieniem idei solidarności jest także polityka regionalna, która poprzez pomoc najbardziej zacofanym i ubogim regionom, próbuje zwiększyć spójność społeczną i gospodarczą. Traktat z Lizbony rozszerza zakres zasady o solidarność energetyczną. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku kryzysu energetycznego w jednym z państw, pozostałe będą zobowiązane mu pomóc
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz