Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 68

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1582

Wspólnoty Europejskiej, którego głównym przejawem było zaktualizowanie ustawodawstwa celnego zgodnie...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Wspólnot Europejskich. Polska zadeklarowała przeprowadzenie dostosowań administracyjno - instytucjonalnych...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

POLITYKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska jest związkiem państw - członków Wspólnot...

Kierowanie - Formalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2121

Europejskiej 1952r.-Europejska Wspólnota Węgla I Stali 1957r.-Europejska Wspólnota Gospodarcza-(Belgia, Francja...

Integracja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

gospodarcza jest środkiem do zasadniczego celu - powstanie wspólnot Polit. Pierwszy przewodniczący Komisji...

Tworzenie prawa pierwotnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

europejskie Procedura zawierania umów międzynarodowych przez wspólnotę Zalecenie komisji przedstawione radzie...

Wykład - Kontrola budżetowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

tych instytucji na uwagi Trybunału Obrachunkowego, w „Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich”. Parlament...