Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 30

Rozwój marketingu międzynarodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2422

, takie jak Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Wspólny Rynek Ameryki Środkowej...

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5873
Wyświetleń: 8841

przeznaczone są na finansowanie badań naukowych. Europejska Wspólnota Gospodarcza- 1957- Traktat Rzymski...

Opracowanie - raport Tindemansa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

roku został podpisany przez dwanaście państw członkowskich Wspólnot. Jednak Unia Europejska nie miała powstać bez bólu...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

się także za zwiększeniem dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich przez wprowadzenie dodatkowych wpłat państw...

Sylabus - Polska w UE

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

w Unii Europejskiej Tematy sprawdzianu końcowego: Korzenie europejskiej integracji. Geneza Wspólnot...

Tezy i ich tłumaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu utworzono w ramach...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4214

Wspólnoty to jest Europejska Wspólnota Gospodarcza- EWG i europejska współpraca w zakresie energii atomowej...