Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 252

Edukacja zdrowotna wykłady + ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Maria Pułtorak
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4347

Zdrowia Rada Europy Komisja Wspólnot Europejskich Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje...

Doktryna polityczna - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tulejski
 • Zarys myśli polityczno-społecznej
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2282

. Człowiek z natury swej jest istotą społeczną, przeznaczoną do życia we wspólnocie. Z racji tego, że natura...

Utylitaryzm i socjologia - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Sobieraj
 • Pozytywizm
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

społeczne, jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia itp.) . Relacje...

Współczesna geografia polityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

się system ma pięciostopniową strukturę hierarchiczną (główna siła - USA, Chiny, Japonia, ZSRR, Wspólnota...

Charakterystyka regionu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, szkoły podstawowe i gimnazja, może prowadzić działalność gospodarczą...

Wprowadzenie euro -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Jednolitego Rynku Wewnętrznego na dwa kręgi, w pierwszym realizowana jest Unia Gospodarcza, a w drugim Unia...

Rachunkowość finansowa- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1393

o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarującej”. Stanisław Skrzywan...