Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 241

Polska w Europie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

wKijowie, Lwowie, Doniecku, jak i w innych miastach. Apele o powtórzenie głosowania poparła Unia Europejska...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

(cele) Wspólnej Polityki Rolnej Zapewnienie samowystarczalności Wspólnoty w zakresie produkcji rolniczej...

Ruchy społeczne - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Grzegorz Radomski
 • Ruchy społeczne
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4312

i nastąpiła formalizacja. W ramach oddolnych stowarzyszeń powstały np. wspólnoty niema...

Prawo Unii Europejskiej - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec...

Wysokość zasiłku - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym...