Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 170

Wykład - Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji...

POLSKA w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 6685

szkoda dla przemysłu wspólnoty, istnienie wyraźnego i bezpośredniego związku między szkodą i jednym z w.w...

Polityka spójności - struktura

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polityka spójności UE
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1785

Polityka spójności (cohesion policy) – słuŜy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej...

Cele Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Cele Unii Europejskiej. określa je art. 2 TUE, cele gospodarcze - popieranie postępu gospodarczo...

Delimitacja obszaru i regionu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

-gospodarczych Delimitacja obszaru nadgranicznego w Polsce przez Unię Europejską na podstawie jednostek NUTS 3...

Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1624

korzystanie ze swego mienia art. 25 Konwecji Europejskie - może to być także grupa osób lub organizacja...

Reguła Monteskiusza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

: przyjęto projekt Nowego Ładu gospodarczego; zasada stałej suwerenności nad złożami naturalnymi. Prawa Rady...

Swoboda działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 700

Temat: Swoboda działalności gospodarczej Właściwie jest 5 języków: Język prawny Język prawniczy...