Eudajmonizm - strona 4

Wykład - Sofiści

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

nie przeciwstawia utożsamienia cnoty z przyjemnością. Broni utylitarystycznego eudajmonizmu w sporze...

Sofiści

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2170

nie przeciwstawia utożsamienia cnoty z przyjemnością. Broni utylitarystycznego eudajmonizmu w sporze...

Etyka prawnicza - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3500

w ich własnym interesie. Owemu połączeniu - heteronomizmu z eudajmonizmem hołdują do dziś liczni politycy...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

) - dobroć nie zależy od efektów - przeciwko eudajmonizmowi (wolność od poszukiwania szczęścia) - społeczna...

Referat - Sokrates

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4662

filozoficzne: Cyrenaicy - którzy przekształcili eudajmonizm w hedonizm, uznający przyjemność za jedyną zasadę...

Etyka - pojęcia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4494

na dążeniu przede wszystkim do przyjemności. Eudajmonizm (greckie eudajmon - szczęśliwy), filozoficzny pogląd...

Filozofia - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kuźma
 • Administracja
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3024

być w tym stanie cały czas, niezależnie od czynników zewnętrznych. Eudajmonizm może być różnie rozumiany...