Etologia - strona 4

Etyka - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 5138

ale te dobre, moralny czyli dobry, słuszny Nauka o moralności - etologia - opisuje życie moralne, nauka...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4893

społecznych Etologia - bada charakterystyczne dla poszczególnych gatunków wzory zachowań; etologia człowieka...

Etyka prawnicza - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3500

normatywnej. W związku z tym rozróżnia się etykę opisową, zw. też - etologią, i etykę normatywną, określaną...

Kultura i etyka w biznesie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3731

(deskryptywna, etologia) - opisuje i wyjaśnia, jakie były lub są obyczaje, zwyczaje i zachowania moralne...

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1008

z takich nauk jest etologia, nauka o zachowaniu się zwierząt. Jej twórcami są K. Lorenz i N. Tinbergen...

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3815

, jedynie opisujemy sposób w jaki się zachowują ludzie; inaczej ETOLOGIA; opisywanie samego języka...

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

moralności. Dziedziny i zadania refleksji etycznej. Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza...