Psychologia rozwoju - wykłady streszczenie

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia rozwoju - wykłady streszczenie - strona 1

Fragment notatki:

Rozwoj
- Tradycyjne podejscie – rozwoj psychiczny = rozwoj biologiczny
o Cel rozwoju : dojrzalosc
o Zmiany mozna obserwowac, trwaja w czasie, sa nieodwracalne
o Szukanie warunkow i wyznacznikow rozwoju ( czynnikow determinujacych, … )
o Rozwoj jest uniwersalny u wszystkich ( okreslali normy rozwoju, prawidlowy rozwoj)
o Rozwoj jako postep, progres
o Nastepuje w fazach lub sekwencjach ( porzadek zmian )
o Zmiany sa jednokierunkowe, zmierzaja do celu
Rodzaje zmian rozwojowych
- Bee
o Uniwersalne
o Wspolne – uwarunkowane srodowiskowo zmiany dla danej grupy ( bliznieta, pokolenia )
o Indywidualne
- Newport - ,, podejscie chronologiczne “
o Punktualne
o Niepunktualne
- Przetacznik – Gierowska – rozwj jako proces ciagly vs skokowy
o Ilosciowe
o Jakosciowe
Dwa kritéria porzadkowania modeli rozwoju
- Ciaglosc vs skokowosc zmiany
- Ukierunkowanie vs brak ukierunkowana zmiany
- Modele cykliczne
o sa stadia rozwoju, nieukierunkowane na cel
- Modele fazowe
o Sa stadia rozwoju, ukierunkowanie na cel
- Modele sekwencyjne
o Zmiana ukierunkowana na cel, nie wyroznia sie stadiow
o Rozwoj jako proces ciagly, przybywanie, zmierza do jakiegos celu
- Modele liniowe
o Brak stadiow rozwoju, nieukierunkowane na cel
o Ujecie behawiorystyczne ( koncepcja Bandury )
Cechy zmiany:
- Tradycyjnie
o Powszechna
o Trwala
o Jednokierunkowa
o Postepowa – cel rozwoju¨
- Wspolczesnie
o Interindywidualnie zmienna
o Intraindywidualne plastyczna ( moze byc odwracalna)
o Wielokierunkowa ( nie tylko progres, moze byc regres, ukierunkowanie, ograniczenie czy zastapenie
zdolnosci )
o Regresyjna i kompensujaca
Perspektywa rozwojowa
- Proces, sekwencja, przebieg, zjawiska sa dynamiczne
-
Uwarunkowane
Przynosa konsekwencje
Jak wyjasnic proces zmiany rozwojowej
- Piec najwazniejszych cech zmiany rozwojowej na przykladzie rozwoju poznawczego
1) Rozwoj poznawczy jest wynikiem dynamicznych i wzajemnych transakcji (wplyw jednego elementu
powoduje zmiane drugiego, drugi zmieniony mieni piyrszi etc.) miedzy czynnikami egzo i endogennymi
Rozwoj w ujeciu Gilberta Gottlieba
- Rozwoj to proces dynamicznych zmian zachodzacych na czterech poziomach
- Rozwoj to wyroznicowanie sie nowych struktur i funkcji w drodze probabilistycznej(z pewnym
prawdopodobienstwem mozemy opisac co jest przyczyna i co skutkiem, rozne warunki moga podowowac
rozne skutki ) epigenezy ( epigeneza – wyroznicowanie sie)
- 4 poziomy: - dochodzi miedzy nimi do interakcji
- Environment ( physical – social – cultural)
- Behavior and conduct
- Neural level
- Genetic level
(efekt Mateusza – Gutman, Sameroff i Cole)
2) Rozwoj poznawczy jest zarowno procesem plastycznej zmiany, jak przejawia sie
stabilnosci/niezmiennosci w pewnych obszarach
- Stabilnosc
o Pamiec rozpoznawcza i szybkosc habituacji koreluje z IQ
- Zmiennosc
o IQ dzieci adoptowanych : efekt catch-up (czym wczesniej adoptowane, silniejszy efekt catch-up)
o Stymulowanie funckji zarzadczych u dzieci bezdomnych
w
3) Rozwoj poznawczy polega na zmianach w sposobach

(…)

… uwagi charakterystyczne dla kultury w ktorej sa
wychowywane
Wyklad.: Media w rozwoju
Media jako srodowisko rozwoju
- Srodowisko stwarza warunki rozwoju, stawia wymagania i okresla wzorce aktywnosci
- Media ,,stare “ a ,, nowe media “
Spoleczno-poznawcza teoria komunikowania masowego
- Albert Bandura
- Odwoluje sie do klasycnych teorii uczeniowych
o Warunkowanie instrumentalne i sprawcze
- Bobo - doll…
… syna
o Odowoluje sie do prawa biogenetycznego Heackle ( teoria rekapitulacji – ontogeneza jest
powtorzeniem filogenezy)
- A. Binet – powstanie pierwszego laboratorium dziecka ( 1894), pierwsze testy inteligencji ( pojecie wieku
umyslowego) wraz Simonem
- J. Baldwin – podstawy wiedzy o rozwoju ( pojecia jak asymilacja, akomodacja, reakcja kolowa – Piaget sam
sie przyznaje do wplywu Baldwina…
… by postepowal jego rozwoj poznawczy
- Dlaczego ? Czynniki rozwoju
o Dojrzewanie ( czynnik biologiczny )
o Interakcje spoleczne
o Aktywne zdobywanie doswiadczenia
-
-
-
-
o Rownowazenie / dazenie do rownowagi ( najwazniejszy czynnik wg Piageta)
Podstawowe pojecia teorii Piageta !!!
o Adaptacja
o Organizacja
o Asymilacja
o Akomodacja
o Rownowazenie
o Struktura/Schemat
o Interioryzacja
Inteligencja to adaptacja…
… rozwoju
Interioryzacja
o Oznacza przejscie od wykonywania czynnosci konkretnych i materialnych do wykonywania
czynnosci wylacznie w mysli, poprzez dzialanie wyobrazone
4 etapy zmian rozwojowych : stadia
o 1) Okres inteligencji sensoryczno-motorycznej ( do 2.r.z)
 Schématy czynnosciowe
o 2) Okres wyobrazen przedoperacyjnych ( do 7 r.z)
 Schématy ogladowe
o 3) Okres operacji konkretnych ( do 11 r.z…
… ( chos juz umyslowe)
- Brak operacji logicznych = myslenie intuicyjne, transdukcyjne
- Zadanie trzech gor
Stosunek dziecka do rzeczywistosci – egocentryzm
- Intelektualny egocentryzm bezposredni
o Czasowy
 Dziecko wskazuje na to, iz czas, uplyw czasu zalezy od niego
o Przestrzenny
o Przyczynowy
 Jest przyczyna wszystkiego
- Intelektualny egocentryzm posredni
o Animizm(po co drzewa maja liscie – zebyj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz