Esencja - strona 6

R. Nycz - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 924

nowoczesnej literatury: poszukująca esencji, istoty przedmiotu, kończy na kulcie sztuki; chcąca uchwycić całą...

Śmierć Boga i nihilizm

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Kazimiera Skrobisz
  • Filozofia współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

odrzuca właśnie samozachowanie, utrzymanie tego, co jest, jako esencję życia - w istocie porzuca...

Od Sokratesa do Berkleya

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

być takie a nie inne; ogólna ich istota stanowi o ich konkretnym istnieniu lub, mówiąc z łacińska, ich esencja stanowi...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 7

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Lewicki
  • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

, by pomóc im powstrzymać komunizm i to była esencja doktryny Trumana- musi być doktryna USA wspieranie...