Erotyk

note /search

Zbigniew Morsztyn - biografia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

, gdzie dokonał żywota. Pierwsze poezje Zbigniewa pochodzą z dekady 1650-60 i są to przede wszystkim erotyki...

Literatura - starożytność

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Polska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

. Oceniał wygłaszającego (na ogół twórcę). Alkajos i Safona - na wyspie Lezbos, liryka monodyczna i erotyki...

Sęp-Szarzyński Rytmy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1918

. autorstwo Sępowe erotyków i części pieśni podane jest w wątplwość. „Trudna miłość”. erotyki przypisywane...

Filozofia społeczna - wykład 10

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Filozofia społeczna
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2016

radykalny ucieka od erotyki, która powoduje ubezwłasnowolnienie kobiet i podporządkowuje ją mężczyźnie...

Jan Andrzej Morsztyn "Lutnia"

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1855

między dwiema wystawień łotrami Jest to subtelny erotyk, z licznymi odniesieniami religijnymi. Tematem sonetu...