Epitafium

Freud- epitafium oświecenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

FREUD - EPITAFIUM OŚWIECENIA Sigmund Freud (1856-1939): „Objaśnienia marzeń sennych”; „Poza zasadą...

Mikołaj Sęp Sarzyński - epitafia

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Epitafium Rzymowi Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie, A wżdy baczyć nie możesz...

Rzeźba Nicolaus Gerhaert van Leyde

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Juliusz Raczkowski
  • Historia sztuki średniowiecznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

, 1462, BNM Mon epitafium kanonika, 1464, katedra w Starsburgu nargrobek arcybpoa Jakoba von Sierck, muz...

Średniowieczna poezja łacińska

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1015

historyczna, do głodu wchodziło wyolbrzymianie. Epitafia - utrwalające pamięć o zmarłych. Epitafium Zawiszy...