Epeisodion

Eurypides - Elektra

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 1554

zdrajcy. EPEISODION I Elektra zauważa mężczyzn. Najpierw boi się że chcą ją zabić. Nie wie że rozmawia...

Antyk teatr starożytny

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Teatr
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2919

stały schemat strukturalny: - prólogos - párodos (pieśń Chóru na wejście aktorów) - epeisodion...

Poetyka

  • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2646

opracowane zagadnienia ZESTAW 1 A. B. A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. Informacja stematyzowana a informacja implikowana  Zawarta w tekście informacja o mówiących postaciach jest dwojakiego rodzaju: a) informacja ...

Adam Mickiewicz - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1351

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...

Historia literatury średniowiecze-barok

  • dr hab. Maria Barłowska
  • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4550

Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: publicystyka jako sztuka wymowy, O Poprawie Rzeczypospolitej, Jan Kochanowski – życiorys, pieśni, fraszki, treny, Psałterz Dawidów, Odprawa Posłów Greckich, poemat Zuzanna, Dziki Mąż, Łukasz Górnicki, Dworzanin Polski, Klemens Janicki, Księga Żalów, Mi...