Entelechia - strona 4

Witalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1687

Arystotelesa i jego koncepcji → entelechii jako siły urzeczywistniającej możliwość życia zawartą w materii...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 3521

, przekształca i porusza - to formy. Jedna z form tkwiącej w rzeczy (entelechia) jest jej ostateczną postacią...

Początki filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Słaboń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

. Entelechia - punkt kulminacyjny. Cały świat to ruch formy, materii - przemiana substancji. Czysta forma...

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1869

i możności oraz entelechii jako zasady stawania się danego bytu. Teza, iż ruch, który dokonuje...

Filo - notatki

 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 6209

, przekształca i porusza - to formy. Jedna z form tkwiącej w rzeczy (entelechia) jest jej ostateczną postacią...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 11893

i możności oraz entelechii jako zasady stawania się danego bytu. Teza, iż ruch, który dokonuje...

Hempel - Filozofia nauk przyrodniczych

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694

„Filozofia nauk przyrodniczych” Carl G. Hempel Rozdział I Dziedziny badań naukowych można podzielić na dwie podstawowe grupy: nauki empiryczne - dążą do wykrywania, opisu i wyjaśnienia, a także do przewidywania zjawisk zachodzących w świecie, w którym żyjemy; twierdzenia tych nauk muszą być konfr...