Energia wewnętrzna - strona 2

Maszynoznawstwo - referaty

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1946

Wymiana ciepła jest zjawiskiem wymiany energii wewnętrznej między ciałami, związanym z różnicą...

Meteorologia - Przemiany adiabatyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

temperatury powietrza opisuje pierwsza zasada termodynamiki. Zgodnie z tą zasadą, zmiana energii wewnętrznej...

Fizyka - termodynamika 2

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

) ciepło pobrane przez gaz, 2) przyrost jego energii wewnętrznej, 3) pracę wykonaną przez gaz. Ciepło...

Bilans energetyczny - Układ fizyczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

) Prędkość zmian energii wewnętrznej układu w jednostce czasu jest równa pracy wykonanej przez obciążenie...

Wykład - enzymy jako biokatalizatory

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

jest dokładnie taka sama. Energia wewnętrzna U - energia układu związana z wzajemnymi ruchami i oddziaływaniami...

Potencjały termodynamiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

składników: Wynika stąd, że: Energia wewnętrzna układu otwartego jest funkcją entropii, objętości i liczby...