Energia swobodna - strona 9

Wykład - krystalizacja metali

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

mogła się rozpocząć, procesowi temu musi towarzyszyć zmniejszenie się energii swobodnej układu...

Pytania z wykładów - egzamin

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha
 • Odlewnictwo i obróbka plastyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624

jakości 32. Jak zmienia się energia swobodna stanu ciekłego i stałego z temperaturą? 33. Jak wpływa...

Układ pokarmowy

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Biosfera
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1638

i utlenianie związków złożonych do związków prostych z wydzieleniem energii: swobodnej - wykorzystywanej...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

. Kwas 1,3-bisfosfoglicerynowy ma dużą energię swobodna wiązania fosforanowego i jest dobrym donorem...

Cykl kwasu cytrynowego - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

ten jest związany z dużą zmianą energii swobodnej, której część zostaje zużyta do produkcji ATP z ADP i Pi...

Mikrobiologiczne badania ilościowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

energii swobodnej, która mierzona jako emisja kwantów światła wydzielanych w czasie reakcji. Zjawisko...

Mikrobiologia - wykład 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274

potencjału redox uwalniana jest energia swobodna ATP - adenozynotrifosforan Uniwersalny przenośnik energii...