Pytania z wykładów - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z wykładów - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

ODLEWNICTWO PYTANIA 1. Wymień rodzaje skurczu odlewniczego.
1.Swobodny: pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny)
2.Hamowany: naprężenia, odkształcenia, pęknięcia
2. Od czego zależy wielkość skurczu odlewniczego.
1.Tzal (temp. zalewania)
2.Szybkość zalewania (wpływa na rozkład temperatur)
3.ΔTK 4.Mechanizm krystalizacji
-egzogeniczne
-endogeniczny
3. Podaj rysunkowe przykłady rodzajów hamowania skurczu odlewniczego.
4. Wymień skutki skurczu swobodnego w odlewach.
pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny)
5. Wyjaśnij, dlaczego w węźle cieplnym może powstać jama skurczowa.
Krzepnie on w odlewie jako ostatni i w nim powstają najczęściej jamy skurczowe, mikrorzadzizny i makrorzadzizny
6. Wymień rodzaje wad skurczowych powstających w węzłach cieplnych.
- jama skurczowa otwarta;
- jama skurczowa zamknięta;
- makrorzadzizna (między kryst. jest ciecz)
- mikrorzadzizna
7. Podaj definicją węzła cieplnego.
Połączenia ścianek lub miejscowe zgrubienie w odlewie nazywamy węzłem cieplnym.
8. Wymień rodzaje węzłów cieplnych i narysuj schematy.
9. Rozwiń pojęcie węzła cieplnego.
Połączenia ścianek lub miejscowe zgrubienie w odlewie nazywamy węzłem cieplnym.
10. Wymień sposoby wyznaczania węzłów cieplnych.
1.Metoda kół wpisanych
DW D1 o co najmniej 20%
2.Metoda izoterm - izosolidusów
t3 t2 t1 3.Metoda symulacji komputerowej
4.Metoda modułów (praktyczna)
M0 = V0 / Fstyg (objętość / powierzchnia stygnięcia)
11. Opisz metodę kół wpisanych.
12. Opisz metodę modułów.
13. Na czym polega realizacja krzepnięcia jednoczesnego.
Realizujemy w odlewach o mało zróżnicowanych grubościach ścianek, walcowych stopów metali o małym skurczu w zakresie temperatur krzepnięcia. Sposób ten realizowany jest najczęściej w odlewach cienkościennych. Ten sposób krzepnięcia nazywany jest krzepnięciem jednoczesnym, czas krzepnięcia węzła będzie taki sam jak ścianki.
14. Na czym polega realizacja krzepnięcia kierunkowego.
Występuje, gdy odlew będzie miał różną grubość ścianki (najpierw krzepną części najcieńsze, a później grubsze). Na najgrubszym elemencie stosuje się nadlew.


(…)

… odpowiedniego rozkładu temperatury metalu w formie w celu realizacji założonego charakteru krzepnięcia.
26. Z czego skład asie zespół modelowy.
1.Model zasadniczy
2.Model układu wlewowego
3.Rdzennica
4.Wzorniki (przymiary)
27. Jaka jest różnica między gotowym wyrobem a modelem odlewniczym?
28. Co powinien zawierać rysunek surowego odlewu?
1.Klasa dokładności: I - VII, chropowatość powierzchni: C10, C20, C160, C320
2.Powierzchnia podziału i położenie odlewu w formie:
-oznaczenie
-powierzchnia podziału umożliwia wyjęcie modelu z formy
-powierzchni podziału powinno być jak najmniej (zlewka, przestawienie)
-odpowiedzialne części odlewu umieszczać w jednej skrzynce formy, najlepiej w dolnej
3.Naddatki na obróbkę skrawaniem
4.Naddatki technologiczne
-pochylenia odlewnicze
-wypełnienia małych otworów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz